Различните уроци в ЕГ изразяват потребността от общуване в училище на ново, различно ниво. В него учениците не са приковани към чиновете и уроците като рецепиенти, които трябва да усвоят определен обем знания. А имат възможност да предложат и свои варианти за учене и преговор, за презентиране, за осмисляне, като си партнират с учителя, като влязат в ролята на обучаващи, на жури, като организират и водят урока.

В изключително приятна и динамична среда неусетно премина поредният интердисциплинарен урок по биология и английски език, организиран от г-жа Петя Генчева и г-жа Маргарита Павлова. Единадесетокласници проведоха един нестандартен преговор с десетокласниците и така ги подготвиха за предстоящия тест. Това бе пряката цел на урока. Какво всъщност се случи? Природата , светът, Млечният път влязоха в стаята с презентацията, с която учениците учители откриха своя урок. И докато десетокласниците мислеха над това: Какво е животът? Как е започнал? Защо човекът е специален, каква е биохимията на живота, те вече бяха навлезли в темата: Организъм и среда. На този основен въпрос отговаряха учениците, разделени в четири групи. На български и на английски, с различни способи и методи, те преговориха и обобщиха знанията си за светлина, животни, растения, температура, почва, вода. В урока се преплитаха всички видове умения - така, че учениците - и водещите, и изпитваните - нямаха усещането, че са в час. Работиха заедно, като се подкрепяха и насърчаваха, с удоволствие от това, че знаят и че могат да използват знанията си в различни ситуации и в различни типове задачи.

Работата бе оценявана от жури от 11-класници. Висока оценка за работата на учениците и учителите даде и г-жа Османова, експерт по Чуждоезиково обучение в РУО-Силистра, която беше гост на урока. Освен знания, такъв тип урок възпитава децата в самодисциплина, в способност да се наблюдават отстрани и да се самооценяват, да си сътрудничат, да използват уменията и компетенциите на човека до себе си, да мислят критически, да правят изводи за работата си. Знанията на другите са важни за успеха на всеки един. В един бъдещ, по-добър свят, всеки такъв урок ще се е превърнал в усвоени умения и самочувствие, с които младите хора не само ще познават биохимията на живота, не само ще знаят кои са екологичните фактори, но и ще променят света, защото ще имат адекватен и гъвкав подход към него и към хората в него.

Пресцентър ЕГ