Партньорството между ПГСУАУ "Ат. Буров" и професионална гимназия "Bourdonnières" от град Нант, Франция е в рамките на европейски проект Еразъм+ и продължава вече две години. Ученици от нашата гимназия посетиха гр. Нант и проведоха там своята практика - в кметството, музея и ресторанти на града.

Ученици от френската гимназия сега провеждат своя професионален стаж в три хотела на нашия град - "Дръстър", "Данубе" и "Виена", служителите на които отговорно и с много професионализъм обучават младите си колеги. А учениците от ПГСУАУ "Ат. Буров" представят града и забележителностите му, провеждат съвместно уроци по френски и английски език.

По време на триседмичното си пребиваване в България френските ученици посетиха столицата, градовете Варна и Русе, резервата Сребърна и други наши културни и исторически забележителности.

На срещата при г-жа Милушева, директор на професионалната гимназия, партньорите споделиха, че най-ценното на европейските проекти са взаимното опознаване и създадените приятелства, които остават и след финализирането на проектите.