Проектът "Устойчива Европа" се осъществява в сътрудничество между пет европейски училища и насърчава обмена на добри практики в обучението и личностното развитие на ученици и учителите от партниращите институции.

Реализацията на проекта, чийто координатор е ПГСУАУ "Атанас Буров", се осъществява чрез две успоредни основни дейности:

- проучване и създаване на иновативни подходи на преподаване сред учителите, обмен на добри педагогически практики, които колегите представят по време на международните обучения.

- развитие на информираността и активната гражданска позиция на младите хора по отношение на околната среда, чрез пестене на енергията, опазване на природните ресурси и повторното използване на отпадъците.

Учениците подготвят и представят своите разработки /брошури, постери, презентации, изложби, видео, интерактивни игри и др./ по време на обмените в България, Италия а сега и във Франция.

Директорът, госпожа Милушева, е ръководител на проекта от българска страна, а учителите по френски език Стефка Русева и Снежана Стойчева участваха със свои педагогически разработки.

Гергана, Дилек, Даниел и Преслав представиха своите проучвания на френски език в залата на гимназия "Jean Durroux" във Ferrières, в полите на красивите Пиренеи.

По време на осъществените обучения ученици и учители допринесоха за по-добро познаване на Европа, развиха интелектуалното си любопитство към различни култури, практикуваха чужди езици, представиха енергията от възобновяеми източници и състоянието на околната среда във всяка партнираща страна.

Но може би най-ценното, което проектът създава, това са приятелствата между младите хора от петте европейски страни, които, работейки и забавлявайки се заедно, се опознават, преоткриват, творят и свалят бариерите по пътя към нова "Устойчива Европа".