Педагогическите специалисти са инж. Искра Николова, ст.учител по информатика и ИТ в ПМГ "Св.Климент Охридски" и Диана Жекова - ст.учител по информатика в ПГСУАУ "Атанас Буров". Те бяха подбрани след конкурс на МОН за квалификация на 39 учители по техника, информатика и ИТ. Критериите на селекционната процедура са високи: професионална квалификация на кандидатите, участие в проекти и научно-практически разработки, семинари и конференции, участие на техни ученици в олимпиади, национални и международни състезания и др.

Обучението бе проведено от 15 до 21 oктомври в централата на ЦЕРН в Женева. Ръководител на групата беше Свежина Димитрова, директор на Националната обсерватория "Николай Коперник" във Варна.

Педагозите бяха посрещнати от българските учени в ЦЕРН, които се отнасяха към групата с голямо уважение, с което доказаха, че посетителите в ЦЕРН са и негови посланици. Учителите са хората, които пренасят модерната наука в училище, вдъхновяват младите хора да се занимават по-нататък с наука и техника. Самият факт, че ЦЕРН е разположен на територията на две държави, Франция и Швейцария, и че в него работят около 2500 учени от над 80 държави, като държавите членки са 22, което показва, че това е наука без граници!

Основното мото на ЦЕРН е: "Наука за мир", а мисиите са:

• Разширяване границите на познанието;

• Намиране на приложения на научните открития чрез нови технологии;

• Подготовка на бъдещите учени;

• Международно сътрудничество (обединяване на народите).

Една от мисиите на ЦЕРН е "Науката разширява границите на познанието", като дава отговори на въпросите за тайните на големия взрив; как е изглеждала материята в първите моменти от съществуването на Вселената; какво е маса; как е придобита; защо някои елементарни частици нямат маса; от какво е направена 96% от Вселената и т.нар. "тъмна материя"; какво е "тъмна енергия".

Другата основа мисия е "Нови технологии за ускорители и детектори". Там педагозите видяха най-големия ускорител - големият адронен колайдер, който е разположен на 100 метра под земята и е с дължина 27 км.

Новите технологии са информационните технологии. Смята се, че през 1989 година в ЦЕРН е създаден "уеб" или "The World Wide Web" (WWW), което осигурява непрекъснат достъп до милиони сайтове с информация в различни географски райони чрез мрежата "GRID" (ГРИД). В началото тя се е използвала само от учените в ЦЕРН. Те са получавали информация, която впоследствие е била подарена на света. GRID технологията предоставя непрекъснат достъп до изчислителни ресурси и ресурси за съхранение на данни. Най-впечатляващо беше запознаването с новите технологии за управление и анализ на медицински данни - като например медицинската диагностика и терапия за локализиране и изследване на някои видове рак; "Positron Emission Tomography" (PET); изследвания с изотопа "Флуор-18", произвеждан от ускорителя на елементарни частици.

В областта на "Образованието" се обучават бъдещи учени, студенти, инженери - работи се в различни насоки. В международни и национални програми от 2008-а до 2017-а над 600 учители от България са преминали през такава квалификация, в която имаха щастието да се включат инж. И.Николова и Д.Жекова от Силистра. Това е и третата мисия на ЦЕРН - "Сътрудничество: обединява хора от различни страни и култури".

ЦЕРН е уникален с това, че там са най-високите и най-ниските температури, най-високата степен на вакуум, най-високоскоростната писта на елементарни частици. Тук се подготвят утрешните учени, които обединяват нации чрез наука.

Едно от нещата, което впечатли силитренските педагози, беше разглеждането на CMS (Compact Muon Solenoid) детектора, намиращ се на 100 метра под земята и който има изключително българско участие. Българи са правили повечето части в този детектор, който има задачата да установява наличието на различни елементарни частици.

Центърът за идеи "Ideasquare", свързани с бъдещето, също беше впечатляващ. В него стаите са преносими и могат да се разположат в която и да е точка на света. В нея различни учени имат възможност да творят и да правят различни открития. Това е една нова стая, която предстои да бъде хирургическа лаборатория, в която хирурзите ще работят и ще имат възможност да видят проблемите в човешкото тяло чрез специално устройство, вградено в ретината на окото. Няма нужда да "отварят" съответния болен и за да го диагностицират. Това е уникално! Също така в този център е разположен английски автобус на два етажа, обслужващ младите учени, които мислят по-добре в движение. Тогава се раждат повече идеи и затова наистина науката е без граници. Педагозите също така наблюдаваха движението и траекторията на елементарни частици в специалната лаборатория "S'COOL LAB" - камера на Уилсън.

Културната програма по време на визитата включваше посещение на забележителности на френския град Анси и градовете Женева, Веве и Монтрьо и двореца на ООН и замъка Шийон в Швейцария.

Цялото преживяване трудно може да се опише накратко, тъй като беше твърде разнообразно. Обучението в ЦЕРН е настина уникално, защото то даде на учителите начален тласък да продължат да работят в посоката, в която са поели - да "запалят" учениците към модерната наука и да ги направят по-любознателни. Така учениците могат да подобряват резултатите си в училище, а някои от тях да продължат своето обучение в инженерната и природоматематическата област.

ЦЕРН е емоция, която не може да се опише, а трябва да се преживее!