Силистренци продължават да са най-бедни в България. Информацията е на Институтът за пазарна икономика, който се позовава на последните регионални данни на Евростат за 2015 г. Брутният вътрешен продукт на глава от населението е 23 % от средното в ЕС в стандарт на покупателна способност (СПС).

Стандартът на покупателна способност всъщност е имагинерна валута, с една единица от която можеш да си купиш еднакво количество стоки и услуги в различните страни. Т.е. последните данни на Евростат показват, че един средностатистически силистренец с доходите си може да си купи пет пъти по-малко от средностатистическия гражданин на ЕС.

Силистра е сред най-бедните области в България и през 2006 г. (в сравнителен план спрямо средното в ЕС) са на ниво 22% от средните доходи за ЕС