Областният координатор на ПП ГЕРБ в област Силистра Тодор Тодоров проведе приемен ден в община Главиница. Десетки граждани на общината поставиха своите проблеми пред него. Представители на пенсионерския клуб в Главиница дойдоха в приемната и поставиха въпроса за опита за отнемане на помещението на техния клуб от страна на общината. Тодор Тодоров обеща да провери случая и да разговаря с кмета на община Главиница Неджет Джевджет. По време на приемната гражданите потърсиха съдействие и за разрешаване на социални и битови проблем от най-различен характер.