На официално посещение в град Ржев, Русия, който се намира в долното течение на най-дългата река в Европа - Волга, бе делегация от община Силистра в състав: Ростислав Павлов, секретар на Община Силистра, Мирослав Калинов - директор на дирекция "Финанси", Славянка Стоянова и Дияна Денева - общински съветници.

За празничните дни на Ржев - град побратим на Силистра, и за българо-руската дружба пред медиите за представяне не културно-историческо наследство на Силистра говори г-н Павлов, който бе водач на делегацията, . Представители на руския град получиха покана да вземат участие в празниците на Силистра по Кръстовден.

Руският град е празнувал миналата година 800 г. от своето създаване. Той е един от около десетте градове побратими на Силистра от различни страни като Сърбия (Лесковац), Велес (Македония), Кетъринг (САЩ), Лида (Беларус), Дунауйварош (Унгария), Слобозия и Кълъраш (Румъния), Хмелницкий (Украйна), Сакурагава (Япония), Люлебургас (Турция), в миналото - Лайпциг (Германия) и др.

Преди 10 000 г. по тези места вече е имало поселения. В продължение на различни векове Ржев е бил част от Смоленското, Тверското и Московското княжества, като за него и е имало битка дори с Литва. По различни поводи градът е бил почти винаги сред бунтовните средища на Русия и особено в годините на селските въстания.

Развитието на града обаче е прекъснато по времето на Втората световна война, тъй като тук в продължение на 17 месеца е една от най-големите битки с хитлеристите, за което свидетелстват днес общи гробове на паднали в боевете войници и командири. През 2007 г. на града е дадено името "Град на воинската слава".

Силистра и Ржев са градове побратими от 2002 г. насам и почти всяка година си разменят делегации по повод празниците - в Силистра - на 14 септември, а в Ржев - в последните почивни дни на м. юни.