image
Златко Стефанов Куртев

Роден е в Силистра, на 52 г. Завършил е СУ "Климент Охридски" със специалност "Право". Бил е съдия в районен съд Силистра до 2000 г. В момента практикува като адвокат в гр. Силистра. Член на Адвокатска колегия - Силистра.

Понастоящем Златко е член на "Да България". Желанието му е да допринесе, включително и на законодателно ниво, за необходимите промени в областта на правото и съдебната реформа, за изграждане на независим орган за разследване на корупцията по високите етажи на властта и утвърждаване на принципите на правовата държава, за изработване на законодателство, което да въз роди и да защитава интересите на малкия и среден бизнес.

image
Мирослав Иванов Минчев

Роден е в Силистра. Живее в София. Мирослав Минчев е сериен предприемач с фокус върху устойчивите бизнес модели и образователната трансформация, насочена към партньорство и иновации. Той е човек, създаващ и разработващ локални и глобални инструменти за устойчиво развитие и за защита на природната екосистема. Има силно развити познания и опит в пермакултура и био-динамичното земеделие. Притежава добре култивирана опитност в предприемачество и управ ление на бизнеса в сферите на човешкото здраве и здравословния начин на живот, в здравеопазването, в производството и консумация на храна. Притежава и сериозен стаж и умения в управлението и взаимодействието с многофункционални екипи, с различни нива на интеграция.

Мирослав е член на три граждански инициативи - "Правосъдие за всеки", "Гласувай без граници" и "Силистра диша". Активен участник е в защитаването и отстояването на човешките права, природните богатства и биоразнообразието в България. Участва и в организирането на първата в България годишна конференция на Глобален предприемачески Мониторинг (GEM), чиято цел е да подкрепи, насърчи и разшири възможностите и политиките за предприемачество в България. "Да, България!" е първата политическа инициатива, с която се захваща, и посредством нея той иска да наложи ред, законност, справедливост и свобода на избор за всеки жител на България. Искрено желае да повиши жизненият стандарт и да осигури изобилие и благодат за бъдещите поколения!

image
Надежда Друмева Бобчева

Родена в Силистра на 9 юли 1975 г. Завършва УНСС в гр. София със специалност "Финанси" през 1999г. През 2004 г., придобива магистърска степен по управление на градовете от Университет Еразмус - Ротердам (Нидерландия) и Институт по жилищна политика и градско развитие - Ротердам (Нидерландия). През 2006 г. придобива магистърска степен по Местно развитие от съвместната програма на Университет Тренто (Италия), Университет Корвинус (Унгария) и Университет Регенсбург (Германия).

Голяма част от професионалния й опит е свързана с Община Силистра и Областна администрация - Силистра, а от 2012г. до сега работи в застрахователни компании на различни позиции. Притежава опит в разработването, управлението и оценката на проекти, финансирани със средства от ЕС. Участва в различни граждански инициативи, целящи развитието на Силистра и областта. Два пъти е избирана за общински съветник в Общински съвет - Силистра в мандати 2011 - 2015 и 2015 - 2019. Говори свободно английски и руски език. Вярва, че нещата, за които се бори, могат да се случват, защото политиката я е научила да отстоява позицията си и да чертае целите си.

image
Христо Жоров Иванов

Професионална сфера: От над 5 години работи като дигитален маркетинг експерт. Управлява рекламни кампании на 4 континента и менажира репутацията на международни брандове през няколко дигитални канала. Завършил е икономика в УНСС и в момента завършва Масови Комуникации в НБУ.

Моите причини да вляза в битката за България: Обичам да мисля за себе си като активист на различни групи имащи идеални цели. Но вярвам, че само на жълтите павета и по "барикадите" няма да успеем да спечелим битката за България. Трябва да победим мафията в нейната игра, ако искаме да си върнем родината!

image
Георги Мирославов Момчев

Роден на 29.09.1988 г. в гр. Варна. Живее в Силистра от 2-годишен. Възпитаник е на ПМГ "Св. Климент Охридски". Завършил е УНСС през 2011 г. като бакалавър, а през 2012 г. като магистър по специалност "Икономика на човешките ресурси". Притежава значителен опит в сферата на маркетинга. Управлявал е екипи от над десет души. През последните две години усилено се занимава с пчеларство. Организирал е базар с дарителска цел на местно ниво. Владее английски и руски език. Член на ПП "Зелените" от 2016 г. Мотивацията му за участие в предстоящите избори е свързана с преодоляване на административните пречки за развитие на пчеларския бранш в България.

image
Д-р Йордан Стоянов Куцаров

Роден е през 1969 г. в гр. Тутракан. Завърва местната гимназия (1987) и Тракийския университет (1995) като доктор по ветеринарна медицина. Трудовата му кариера започва в полевата база на Института по зоология на БАН в с. Нова Черна. Бил е управител на Поддържан резерват "Сребърна". Почти 8 години е част проекта "Възстановяване на влажни зони и намаляване на замърсяването по р. Дунав", финансиран от Световната банка. От 1988 г. е член на Българското дружество за защита на птиците.

През последните години работи като ветеринарен лекар и взема участие в различни природозащитни проекти, главно на WWF България. Автор е на няколко издания на природозащитна тематика.

Мотивацията му за участие в предстоящите избори е свързана с това, че вижда голяма нужда в българския парламент да влязат политици, които да подкрепят усилията за защита на българската природа.

image

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!