Около 900 дка суха трева и тръстика е обгорялата площ при пожара в Защитена местност

"Калимок-Бръшлен". Инцидентът е възникнал в късните часове на 22 февруари в землището на село Нова Черна, Община Тутракан, Област Силистра. Това е установено от експертите на РИОСВ-Русе при извършената днес проверка на място.

Сигналът е обслужен от служители на РСПБЗН-Тутракан и представители на ловната дружинка от с. Старо село. В момента на проверката са наблюдавани слаби огнища, локализирани в границите на съществуващите рибарници. Няма данни за засегнати защитени видове животни.

РИОСВ-Русе ще сезира органите на реда и прокуратурата за инцидентите. Инспекцията организира провеждане на среща с кметовете на общините Сливо поле и Тутракан и кметствата, чиито землища попадат в границата на защитената територия, както и отговорните институциии за обсъждане възможностите за съставяне на авариен план за действия при подобни инциденти.