До законовоустановения срок 20 януари, в РИОСВ-Русе са постъпили 117 годишни отчета за събраните, изкупени, реализирани и налични количества в складовете лечебни растения през 2015 г.

Само 11 от задължените лица 128, които са регистрирали билкозаготвителни пунктове, не представили годишна справка. При направена проверка в регистрите на инспекцията се установява, че част от тези лица не са представяли годишни отчети и за предходните две години, което означава, че не са извършвали дейност, но не са подали уведомление за закриване на пунктовете.

От подадените справки е видно, че на контролираната от РИОСВ-Русе територия се добива цвят липа, коприва - листа и корени, мащерка, глог - цвят и плод, змийско мляко, бъз и др.

Експертите на РИОСВ-Русе отчитат повишаване на културата на билкозаготвителите и спазване на нормите на Закона за лечебните растения. Затова сочат данните за издадените актове.

През 2014 г. са съставени 15 акта за непредставяне на годишни справки и два за събиране на лечебни растения без издадени позволителни за ползване.