На 3 и 4 февруари, сряда и четвъртък, ще се проведат разяснителни срещи по кампанията за директните плащания в град Силистра, Алфатар, Ситово и Кайнарджа, област Силистра. По време на срещите експерти от Министерство на земеделието и храните и областните дирекции в съответните райони ще информират земеделските стопани във връзка с новостите и изискванията по таз годишната кампания за директните плащания. Присъстващите ще бъдат запознати с промените в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, регистриране на правните основания до 15 февруари 2016 г. и географско очертаване на заявените земи.

Срещите ще се проведат както следва:

- 3 февруари 2016 г., Ситово, 14:00 часа, сградата на Общинския съвет

- 3 февруари 2016 г., Кайнарджа, 10:00 часа, сградата на Общинския съвет

- 4 февруари 2016 г., Силистра, 10:00 часа, сградата на бившите профсъюзи-заседателна зала 1 етаж

- 4 февруари 2016 г., Алфатар, 14:00 часа, залата на Общинския съвет