Три разяснителни срещи, част от информационната кампания на Министерство на земеделието и храните за директните плащания през 2016 г., ще се проведат в Област Силистра в началото на седмицата.

Днес е срещата със земеделските стопани от ОбщинаТутракан.

На 2 февруари 2016 г., вторник, от 10:00 часа ще започне информационното събитие за земеделските производители от района на Община Дулово. То ще се състои в залата на Общинския съвет.Във вторник, в залата на Общинския съвет от 14:00 часа ще се проведе дискусията със земеделски стопани от Община Главиница.

Информационната кампания има за цел земеделските стопани да бъдат запознати с новостите по изискванията за регистрация на заявленията за подпомагане на земеделските стопани, регистрацията на правните основания за ползване на земеделските земи от собственици и ползватели и сключване на споразумения за ползване на земеделски земи по реда на чл.37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.