БЪЛГАРИЯ ПЪРВА, КИПЪР - ШЕСТА В ЕС ПО РАЗМЕР НА СИВАТА ИКОНОМИКА. Сивата икономика в Кипър е достигнала 25.6% от Брутния вътрешен продукт, или около 4.5 млрд. евро. По този показател - размер на неформалния сектор като процент от БВП, островната държава се нарежда на шесто място сред 27-те страни-членки на Европейския съюз. Тези данни на Европейската комисия цитира в електронното си издание в. "Филелефтерос". Първата позиция в тази класация заема нашата страна - делът на сивата икономика в България по данни на Европейската комисия е 31.9% от БВП. Следват Естония - с 29.3%, Румъния - 29.1%, Латвия - 28.5%, Литва - 26.1%, Кипър - 25.6%, Малта - 25.3%, Гърция -25%. Най-малък дял на сивата икономика се наблюдава в Австрия - 7%, Люксембург - 8.2% и Холандия - 9.5%. Средният размер на сивата икономика като процент от БВП за Европейския съюз е 14.9%.