За поредна година офисът на Националната агенция за приходите в Силистра бе организация-домакин в десетото юбилейно издание на националната инициатива "Мениджър за един ден", организирана от Джуниър Ачийвмънт България. Траяна Димитрова, Магдалена Александрова, Диана Станева и Десислава Димитрова, ученички от Професионалната гимназия по стопанско управление, администрация и услуги «Атанас Буров», гр. Силистра днес имаха възможност да се запознаят отблизо с работния процес в избраната от тях администрация и да се срещнат с утвърдени мениджъри и ръководители. Въпреки че се сблъскаха с трудностите и отговорностите на ръководната позиция, младите мениджъри проявиха силен интерес към ежедневната оперативна дейност в НАП. Това бе възможност за тях да направят своите първи крачки от академичния живот към професионалната реализация, а мениджърите от офиса споделиха с тях своя опит и им дадоха насоки за кариерно развитие.

Сред многобройните служебни задължения бъдещите икономистки успяха да намерят време, за да попълнят два теста, касаещи важни за лидера качества - комуникативни способности и възможност за справяне с проблеми. В края на работния ден, въпреки че единодушно го определиха като изтощителен, еднодневните мениджъри споделиха колко интересно и полезно е за тях всичко видяно, научено и преживяно през този ден. Истинско признание към служителите на НАП - Силистра изразиха в анкетните листове, в които ги описаха като много комуникативни, приветливи и компетентни.За участието си в инициативата получиха сертификати, издадени от "Джуниър Ачийвмънт" - България и Офис на НАП - Силистра.