ПМГ - гр. Силистра е едно от най-елитните и образцови училища в страната.

Силистренската гимназия води началото си от учебната 1910/1911 година. Първият випуск завършва 1914/1915 година.

През 1971г. гимназията е наградена с орден "Кирил и Методий" - І степен, а през 1985г. с орден "Народна република България" - І степен, с УказНо3240.

В ПМГ "Св. Климент Охридски" се приемат ученици след завършен четвърти и седми клас.