7 фирми

ЗД "БУЛ ИНС" АД - клон Силистра

 • Бизнес / Икономика
 • 04 апр 2017 г.

Застрахователно дружество Бул Инс Ви предлага застраховки Гражданска отговорност , Автокаско , Домашно Имущество, Медицински и други на най-ниски цени.

"Групама Застраховане" ЕАД

 • Бизнес / Икономика
 • 04 апр 2017 г.

Ние Групама, сме френски лидери в застраховането с 34000 служители в 11 държави. Предлагаме Ви застраховки Гражданска отговорност, Автокаско, Автоасистанс, „Злополука на лицата в превозните средства\" , Имуществена застраховка, Застраховка „Комфорт за дома и семейството” , Застраховка Индустриален пожар, Медицински застраховки, Отмяна на пътуване с гарантирано качество, корекрно изплащане на щети

Ди Ви Ел Консулт ЕООД

 • Бизнес / Икономика
 • 04 апр 2017 г.

Регистрация на фирми, правни консултации в областта на търговското, трудовото, данъчното, осигурителното, вещното и наследственото право. Консултации в областта на обществените поръчки, концесиите, търговете и др. Изготвяне на всякакъв вид документи - проекти на договори, нотариални актове, пълномощни, декларации, заявления и др.

Дженерали България Холдинг

 • Бизнес / Икономика
 • 04 апр 2017 г.

Дженерали България е един от лидерите в предлагането на небанкови финансови услуги в България, чрез дъщерните си компании: Дженерали Застраховане АД - компания за общо застраховане, Дженерали Животозастраховане АД - животозастрахователна компания, Дженерали Закрила Здравно осигуряване АД - компания за здравно осигуряване и Дженерали Нет - застрахователен брокер.

Пенсионноосигурителна компания "Съгласие" АД

 • Бизнес / Икономика
 • 04 апр 2017 г.

Пенсионно осигурителна компания. “Съгласие” предлага пенсионни продукти и допълнителни възможности пред осигурените лица.

АКТИВ-КОНСУЛТ ООД

 • Бизнес / Икономика
 • 04 апр 2017 г.

Данъчни и счетоводни консултации,организиране и завеждане на счетоводна отчетност, съставяне на финансови отчети, данъчни декларации и всички други документи и отчети,изисквани от НАП, НОИ, НСИ, банки и други институции в Република България.

Амарант България ООД

 • Бизнес / Икономика
 • 04 апр 2017 г.

Застрахователен брокер. Ние работим с всички лицензирани застрахователни компании и предлагаме цялата гама застрахователни продукти.