Инвестиционна група от 5 самостоятелни български компании, развиващи проекти за изграждане на фотоволтаични централи - Диана Хънт" ЕООД, "Улер 2009" ЕООД, "Еко Строй Инженеринг" ЕООД, "Евро Бетон" ЕООД и "Риал Стейтс" ЕООД.

Нашата цел е да използваме неизчерпаемия енергиен ресурс на слънцето и активно да участваме в по-нататъшното му развитие в България. Изграждането и експлоатацията на фотоволтаични паркове в България е нов бизнес и има редица преимущества, които го правят перспективен: гарантирано изкупуване на произвежданата електроенергия за срок от 20 г. преференциална цена за електричество, генерирано от фотоволтаични модули Развиваме пет проекта за изграждане на соларни паркове в България с обща мощност 100 MW.

Необходимите терени за реализацията на проектите са закупени от дружествата. Всички разрешителни документи, необходими за изграждането на ФВЕЦ, са придобити.

Фотоволтаичните електроцентрали са проектирани и съгласувани с Национална електрическа компания ЕАД и Разпределително дружество "ЕВН България Електроразпределение" АД. Дейностите по разработката и развитието на проектите са приключили и за тях има издадени разрешения за строеж.