Организация на семейни, фирмени, сватбени и детски тържества; кетъринг услуги.