Доставка, продажба, монтаж и сервиз на:

- компютърна техника

- монитори - принтери

- мултифункционални устройства

- софтуер Микрософт, Микроинвест

- телефонни централи

- системи за контрол на достъпа

Проектиране и изграждане на локални мрежи.