Представител (франчайз) на Европът-2000, вътрешни и международни куриерски услуги.