Предлагаме пакет от консултантски и посреднически услуги при закупуване, продажба, отдаване под наем или аренда, управление на недвижими имоти - земеделски земи, апартаменти, къщи, промишлени терени и др. Инвестиционно консултиране в сферата на земеделските земи. Доверително представителство на чуждестранни клиенти пред държавни и общински органи и институции по въпроси, свързани с придобиването на недвижими имоти в България. Услуги свързани с геодезически дейности: трасиране на гранични точки на поземлени имоти; заснемане и подготовка на документи във връзка с чл. 52 от Закона за кадастъра и имотния регистър. Услуги свързани с управлението на земеделското стопанство. Ние работим коректно и открито, както с клиентите си, така и с колегите от този бизнес.