Обучението по чужд език при нас започва с подготвителна година за деца от предучилищна възраст и първи клас, след което в рамките на 2 учебни години преминава обучението за деца младша възраст /ученици от начален курс/.

В нивата за ученици старша възраст /ученици от 4-5 до 8-9 клас/ е предвидено развиването на умения и натрупването на знания по чуждия език до ниво В2/В2+.

За учениците от горен курс предлагаме обучение за подготовка на матура по английски език, кандидатстудентски изпит по английски език в България, TOEFL изпит или изпит за международен сертификат на Кеймбридж /FCE - ниво В2, CAE - ниво С1, CPE - ниво С2, IELTS/.

Обучението протича в малки групи, дружелюбна среда и се води от преподаватели с подходяща квалификация, някои от които с практика в англоговоряща страна.