Дунавски клуб - Силистра се занимава с обучение на млади ветроходци и гребци. Членове сме на Българската федерация по Ветроходство. Провежда от доста време забравени прояви като: - "Празник на река Дунав" с атрактивни игри и състезания по река Дунав - "Плуване към спомени до остров "Чайка". Мероприятията привлякоха интереса на голяма част от жителите и гости на гр. Силистра. Дунавски клуб - Силистра организира и провежда ветроходни и гребни регати като част от спортния си календар през годината. Дунавски клуб - Силистра организира състезание по риболов на река Дунав. Дунавски клуб - Силистра организира и провежда професионални курсове за водач на малък кораб. Дунавски клуб - Силистра взема участи като партньор в по програми финансирани от Европейския съюз. Всички любители на водните спортове като ветроходство и гребане, както и риболов и воден туризъм на река Дунав могат да заповядат да станат членове на клубът.