Лицензирана транспортна фирма за превоз на пътници в страната и чужбина.