Производител на екологични и биоразградими почистващи препарати за битови нужди и професионалнa употреба: обезмаслители, препарати за сервизи и автомивки, професионални почистващи препарати, екологични препарати за домакинството.