Благодарение на съвременните технологии, днес е възможно създаването на помещения, които наподобяват природните условия в градска среда и позволяват да се "поправи" здравето, да се направи профилактика срещу сезонните вирусни инфекции, да се стабилизира имунната система, да се подмлади кожата и да се забави стареенето.

Това са солните стаи или халокамери (халос от гр. - сол), а процедурите в тези стаи се наричат халотерапия. Стените в стаите са покрити с висококачествена природна сол, а халогенераторът впръсква сух аерозолен натриев хлорид , който се вдишва и оказва благотворно влияние върху биохимичните процеси на човешкото тяло.

Халотерапията е метод, чрез който се използват климатичните условия в солните пещери в изкуствено създадена обстановка с използване на натриев хлорид. Или най-общо казано това е суха солна аерозолна инхалация.