Пенсионно осигурителна компания. "Съгласие" предлага пенсионни продукти и допълнителни възможности пред осигурените лица.