Данъчни и счетоводни консултации,организиране и завеждане на счетоводна отчетност, съставяне на финансови отчети, данъчни декларации и всички други документи и отчети,изисквани от НАП, НОИ, НСИ, банки и други институции в Република България.