Всяко училище си има своя история. Изгражда се, набира сили, укрепва, създава хора, за да тръгнат по света. Биографията на ОУ "Отец Паисий" още се пише - минало, настояще и бъдеще. А може би това са измеренията на самите нас, всички, които по някакъв начин сме се докоснали до 150 годишната история на нашето училище.

На 19 юни 2011 година, ОУ"Отец Паисий" е събрало радостта и вълнението на своите бивши и настоящи възпитаници - ученици, учители, родители. Една от инициативите, посветени на 150-годишния юбилей , е срещата на поколения Паисиевци - среща на младостта със зрелостта. Усещането за приемственост между поколенията е изключително ценно и значимо, което се потвърждава и от блиц интервюто, което направихме по време на празничната среща.