Като награда за учениците на ПМГ, Коалиция №3 организира Маскен бал, по повод 100 годишнината на ПМГ и избирането на Коалиция №3 за управляваща в деня на самоуправление (23.12.2010).

ВНИМАНИЕ: Маските и ученическите карти са задължителни!