Контролираният, корпоративен и купен вот се превръща в устойчив порок на българската изборна практика. Това се посочва в критичен доклад от наблюдението на евроизборите на \"Модерна България за честни избори\", които отправят и конкретни препоръки за промени, предаде БГНЕС.

Партийна злоупотреба със статута на наблюдателите един от пороците на преминалите на 25 май избори. За първи път провеждаме избори с реален мажоритарен елемент - предвиденият в Изборния кодекс нисък праг за зачитане на преференциалния вот проработи и даде повече власт в ръцете на гражданите за сметка на партийните централи. Въпреки кратките срокове ЦИК осъществи задачите си професионално и организира безпроблемно изборния процес. Сериозна слабост обаче е незадоволителната информационна кампания, проведена от ЦИК, се казва в доклада.

Това са част от основните констатации в доклада за наблюдението на евроизборите, представен днес от Националния щаб на \"Модерна България за Честни Избори\" (МБЧИ). Докладът се изпраща до Европейската комисия, ОССЕ, Съвета на Европа и българските власти.

\"В своята наблюдателска мрежа гражданското непартийно Движение \"Модерна България\" мобилизира 2722 свои активисти, симпатизанти и доброволци. Всички в продължение на 2 месеца преминаха през серия от специализирани обучения и в изборния ден следиха за нарушения на изборния процес в около 3011 секции в 16 региона. Това е може би най-мащабната инициатива за изборно наблюдение, която не е свързана с партии и чужди донори\", заяви ръководителят на Националния щаб на МБЧИ Петър Кичашки.

В изборния ден МБЧИ е сезирала ЦИК и РИК с 39 сигнала, както и 4 сигнала до МВР. Освен контролирания вот, съществена част от нарушенията са свързани с пропуски и неправомерни действия от страна на секционните комисии - недопускане на легитимни наблюдатели, политическа агитация около секциите и др. В 7% от наблюдаваните секции членовете на секционните комисии са поставяли знаци и маркери върху кочана с бюлетините (такива случаи са засечени във Видин, Пловдив, Монтана, София, Сливен, Благоевград, Бургас и Варна). В 5% от секциите наблюдателите на МБЧИ са констатирали наличие на видеокамери, които обхващат входа или самото изборно помещение. Повече от 60% от наблюдаваните секции, обозначени като достъпни, също не са имали реален достъп за хора с увреждания.

МБЧИ прави 10 конкретни препоръки:

1. С промени в Изборния кодекс да се въведе несъвместимост между статута на изборен наблюдател и кандидат в изборите. Да се забрани регистрирането на неправителствени организации като наблюдатели, когато в техните управителни и контролни органи участват лица, които са членове на ръководни, контролни или консултативни органи на политически партии и коалиции или са членове на инициативни комитети на независими кандидати.

2. Да се завишат критериите за организации, които искат да се регистрират като наблюдатели в изборите, като се въведат например: изисквания това да са само юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза; да са осъществявали дейност в областта на гражданските права, мониторинга на законодателството и институциите и на изборния процес поне 3 години преди съответните избори.

3. Да се създаде постоянна професионална и ресурсно обезпечена администрация към Централната избирателна комисия, както и към районните избирателни комисии, като структурно звено в областните управи.

4. Да се удължи максимално срокът за сформиране на секционните избирателни комисии, за да се даде възможност за по-системно и цялостно обучение на техния състав.

5. Да се подобри координацията в борбата с търговията с гласове между органите на МВР, прокуратурата и изборната администрация, включително с изработването на ясни правила и инструкции за взаимодействие.

6. Да се подобри значително капацитетът на Централната избирателна комисия за провеждане на информационна кампания за разясняване на изборния процес, като се привлекат НПО и медиите.

7. Да се промени Изборният кодекс в посока засилване на текущия контрол върху финансирането на предизборните кампании.

8. Да се създаде единен и лесно достъпен онлайн регистър на сигналите за изборни нарушения, подавани от партии, коалиции, независими кандидати и наблюдатели и на резултатите от проверките по тях.

9. Да се уреди изрично на законово ниво ангажимент на обществените медии за провеждане на информационни кампании срещу търговията с гласове във взаимодействие с наблюдателските организации.

10. Да се въведе задължителна преференция в изборите за народни представители, общински съветници и евродепутати, в съответствие с предложението на Движение \"Модерна България\", представено на вниманието на парламента и обществеността още през 2012 г., препоръчват още от МБЧИ.