Всяка година ЕГ "Пейо Яворов" отбелязва в деня на Първа пролет празника на училището. Тази година той бе белязан с нови мисли, нови идеи, нови решения, но през погледа на спектакъла "Стандартният човек". Ученици и учители поканиха силистренци да станат част от тези търсения на новото в общественото ни развитие.

В началото на тържествения концерт възпитаниците на гимназията подчертаха десетките отличия, носещи славата на училището извън пределите на страната ни.

Много са успешно положените изпити, олимпиади и участия в конкурси по изучаваните езици от учениците. С особено внимание бе отбелязан и факта, че на тържеството на училището присъстваха партньори от Франция и Италия, с които се работи по европейския проект "Да бъдем екоотговорни в нашата жизнена среда".

Събитието на чуждоезичната младеж уважиха д-р Юлиян Найденов кмет на община Силистра и г-жа Денка Михайлова зам.-кмет "Хуманитарни дейности".

В поздрава си към присъстващите д-р Найденов подчерта:

"С искрена радост Ви честитя празника на училището, което в летописите на града ни носи силата на институция, възпитала и образовала поколения силистренци.

Езикова гимназия "Пейо Яворов" зарежда с дръзновение, жажда за знание и кариерна реализация стотици младежи всяка учебна година. В радостта на родителите и обществото няма как да не разпознаем успехите на учителския колектив и на учениците, прославили гимназията.

Госпожи и господа учители и родители, благодарим Ви за устойчивата воля да дарявате знания и амбиции.

"Скъпи ученици, бъдете себе си! Следвайте знанията и уменията, които сте усвоили в тази учебна общност и носете духа на младостта във всеки миг. Предизвиквайте живота и му покажете колко способни и устремени към успеха са учениците на ЕГ "Пейо Яворов"!

Постановката "Стандартният човек" предизвика много въпроси в аудиторията, но и остави пълнота в мисленето за възможностите на живота.

Снимки: - ТУК