В Община Алфатар е в изпълнение Проект "Нов избор-Развитие и реализация" по операция BG 051РО0001-1.1.03 "Развитие" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Обучиха се 22 безработни лица регистрирани в Бюро по труда-Дулово по професия "Основни и довършителни работи". След приключване на курса получиха удостоверение. 20 от успешно завършилите бенефициенти бяха назначени от 01.02.2012 г. на работа в общината като "Работник поддръжка на сгради" с продължителност на договорите за една година.

Втората специалност по същата заявка обхвана 21 безработни лица регистрирани в Бюро по труда-Дулово. Те се обучаваха по професия "Озеленяване и цветарство". На успешно завършилите курса Кмета на Община Алфатар Йорданка Узунска връчи свидетелствата. От 19 март ще започнат работа в общината 20 обучени за период от една година като градинари.