Млад мъж с връхна дреха с пречупен кръст на гърба се разходи из Силистра тези дни, съобщиха бдителни граждани. И дори пратиха оригинална снимка "в гръб" на героя. На пречупения кръст му казват още "свастика". В интернет четем, че "Свастиката представлява кръст, чиито рамене са пречупени на 90° надясно, но не и наляво; обикновено е поставян хоризонтално или под 45-градусов ъгъл. В индийския му вариант има точка във всеки квадрант. Думата "свастика" идва от санскритски и означава някакъв предмет, носещ щастие или предвещаващ добро, и по-точно отличителен знак, който се поставя върху предмет или човек, за да носи късмет. Общоприетото мнение за свастиката се изменя през първата половина на 20 век, когато тя е приета за емблема на Националсоциалистическата германска работническа партия. След Втората световна война, повечето европейци и дори европейски законодателства се отнасят към свастиката като към единствено националсоциалистически символ, без да вземат под внимание възможната ѝ друга употреба. Архитектурна употреба на свастика в България може да се види на една от църквите в Стария град в Несебър, като там е поставена като орнамент на апсидата от външната страна, а така също в археологическите находки под църквата "Света София" в град София. Също така са открити сведения и доказателства за присъствието на такъв символ в прабългарската история." И все пак: свастика в центъра на Силистра не говори добре, дори и когато с нея се разхожда "случаен мъж".