Професионална земеделска гимназия "Добруджа", гр.Силистра тази година работи по проект "Международно сътрудничество в професионалното обучение" с финансовата подкрепа на Програма "Еразъм+", ключова дейност 1 "Образователна мобилност за граждани", сектор "Професионално образование и обучение".

Проектът стартира на 01.06.2015г. и приключи на 01.06.2016г. 20 ученици под ръководството и прякото наблюдение на двама ръководители проведоха производствена практика на реални работни места в нашата югоизточна съседка - РТурция, гр.Чорлу, обл.Текирда. Мобилността се осъществи в периода от 03.04 до 23.04.2016г. Партньор на гимназията по проекта беше Професионална гимназия по технически и индустриални специалности в гр.Чорлу.

Предварителната подготовка на учениците бе проведена в три модула - професионален, езиков и културен.

С реализирането на този проект се предостави възможност на учениците от нашата гимназия да се запознаят с опита и постиженията в областта на земеделието в РТурция и пряко да наблюдават и участват в производствения процес в реална работна среда. Получиха възможност да усвоят нови знания и умения в областта на селското стопанство, да се запознаят с традиционни и иновативни технологии в областта на механизацията на селското стопанство и да наблюдават и участват в дейности свързани с тяхната професия, да приложат придобитите знания и умения след завръщането си в България, както в училище, така и в бъдещата им работа. Запознаха се с нови хора и добиха впечатления от обществения живот в РТурция, посетиха туристически забележителности.

След приключване на мобилността учениците получиха документ Europass Мобилност.