На 28 януари учениците от Езикова Гимназия "Пейо Яворов", посетиха Европейския парламент в Страсбург. В събитието, инициирано от програмата "Евроскола", се включиха всички страни-членки на Европейския съюз. Всяка от тях беше представлявана от квота от 24 участници. Около 500 европейски ученици, разпределени в 6 отделни групи, участваха в "заседания на комисиите" и в "пленарни заседания", разискваха и гласуваха резолюции, като разискванията се водиха основно на френски и английски език.

По време на този парламентарен ден в Страсбург учениците усъвършенстваха лингвистични си умения и взеха активно участие в "заседания на комисиите" и в "пленарни заседания", запознаха се с Европейския съюз и неговата роля. Сблъскаха се с етническото разнообразие и преодоляха езиковите бариери, развиха тяхното съзнание като европейски граждани.

Като представители на България, участниците допринесоха за единството на Европейския съюз и поеха отговорността както за неговото, така и за тяхното бъдеще!