Тези стипендии се връчват ежегодно на ученици от десети клас с интензивно изучаване на немски език и дават възможност за 2-3 седмично пребиваване в Германия. Учениците живеят в немски семейства и посещават учебни занятия, организират се пътувания в околностите на града.

Кандидатите за стипендията са участници в олимпиадата обявена от службата за педагогически обмен, която протича в три кръга.

През първия етап се подготвят проектни работи съобразени с конкретни изисквания.

От представените четири области:

1. Бежанците, предизвикателство за Европа

2. Социални мрежи в интернет

3. Толерантност

4. Изкуство и култура

участниците трябваше да изберат една и да формулират конкретна тема, която да проучат и практически да подкрепят.

Втори кръг е номинирането на две работи за националния кръг в гр. София.

Комисията в училище определи следните две проектни работи:

1 " Интеграцията на бежанците - шанс за тяхното бъдеще", област " Бежанците - предизвикателство за Европа" на Мария Данчева от 10б клас.

2 " Един голям демографски проблем - едно малко момиче", област "Толерантност" на Деница Димитрова 10б клас.

Националната комисия в състав г-н Каснер, представител на посолството на ФР Германия и представител на образователното министерство, потвърди решението на училищната комисия и покани Деница и Мария на интервю, за да защитят своите проекти и на първо място да представят своята личност.

На този последен кръг са поканени 39 ученици от всички краища на страната. Прослушването протече в два дни на 23.03. и 24.03. 2016 год.

39 кандидати се състезаваха за 12 стипендии.

Две от стипендиите се присъждат на Мария Данчева и Деница Димитрова.

Списък на учениците от ЕГ спечелили стипендията на службата за педагогически обмен (PAD) на Германия в периода 2001- 2016 год.

1. Ивайло Желев 2001 год. (следване в Германия)

2. Красимира Пенева 2003 год. (следване в Германия)

3. Пламен Кочев 2006 год. (магистратура Германия)

4. Ани Михова 2009 год. (следване Германия)

5. Диан Димитров 2011 год. (следване Германия /България)

6. Силвана Великова 2013 год.(следване България)

7. Айлин Акифова 2014 год.

8. Мария Данчева 2016 год.

Деница Димитрова (резерва)