Ученици от ПГСУАУ " Атанас Буров" за пореден път участваха в организирания от Административен съд Силистра "Ден на отворените врати"по случай Денят на Европа - 9 Май. Висшият съдебен съвет и Министерството на образованието и науката са сключили споразумение през 2015/2016 учебна година в рамките на образователна програма "Съдебната власт-информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури". Целта на програмата е превенция и повишаване на информираността за структурата, функциите и значението на съдебната власт.

Гимназистите участваха в симулативен процес, като влязоха в ролите на: съдия - Виктория Бенова, адвокат - Моника Костадинова и ст.полицай - Иван Недев. Те представиха казус, свързан с обжалване на Заповед за полицейско задържане до 24 часа. Учениците са от 10б клас, специалност "Икономика и мениджмънт", които заедно със своя учител по право Дияна Денева и със своите съученици разгледаха казуса, нормативните документи и решението му.

Ръководството на гимназията благодари на Магистратите от Административен съд Силистра за предоставената възможност за участие.