Екипът по проект "ФОРУМ ТЕАТЪР SILLIS TRAFIK" проведе обучение на 21.04.2016 г. в зала "Буров" . Обучението под ръководството на Станислава Некова и Надежда Гочева ръководители на проекта. Обучени бяха 26 ученици от Ученическия парламент, които от 25.04. до 10.05.2016 г. ще проведат семинар тренинги в час на класа с етюди от ТС "Питър Пан". Целта на обучението бе учениците чрез интерактивни игри, решаване на казуси , форум театър , обсъждане на филми и дискусии да се запознаят с проблема "Трафик на хора. Видовете трафик. Изясняване на понятията "жертва" и " трафикант". Участниците в обучението се запознаха и с механизмите за въвличане в трафика и контролиране на жертвите като: тотален контрол и изолация, психологическо насилие, заплахи, манипулации, изнудване, брутално физическо и сексуално насилие, робски условия и отношения, вменяване на "дългове". По време на обучението учениците осмислиха кои са рисковите групи, като бяха информирани по данни на Държавния департамент на САЩ, 80% от жертвите на международния трафик са жени, а 70% от тези жени и момичета стават жертва на сексуална експлоатация.

Учениците дискутираха по темата"Бедни сме, тук няма перспективи за "нормален живот","Нормалният живот е там!"

Обучението завърши с етюд за трафик на хора , представен от Театрално студио "Питър Пан".