Щафетно четене - четем до първа грешка

В съответствие с Националния план за действие през 2015-2016 г. за изпълнение на "Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността" от 02.04.2016 г. до 23.04.2016 г. се проведе кампания "Походът на книгите".

Основните дейности в ПГМТ " Владимир Комаров" бяха свързани с организирането на "Маратон на четенето". Учениците от 10 а,в клас четоха поемата "Изворът на Белоногата", следвайки апела - "Четем до първа грешка". Жури от трима ученици сигнализираше чрез зрителен и слухов ефект за допусната грешка. На победителя ще бъде връчена награда.

Инициативата имаше за цел да приобщи учениците към магията на поетическото слово, да ги направи съпричастни към духа и ценностите на народността.