"Ден без знания е изгубен ден" - гласи древна поговорка. Учениците в ПГМТ "Владимир Комаров" системно използват информация, развиваща техниката на четенето и обогатяваща познавателния им потенциал.

Дните от 02. 04. до 23. 04. 2016 са свързани с кампанията "Походът на книгите" и "Маратон на четенето", които са резултат от инициативите в "Национална програма за насърчаване и развитие на грамотността на учeниците" и от дейностите на Училищния план в тази насока.

Учителите по БЕЛ в гимназията организираха маратон на четенето с надслов "Най-дългата редица от четящи ученици".

Госпожа Савова ги призова: "Четейки, трупайте емоция след емоция, смесвайте нещата като цветни бои върху бяла палитра до тогава, докогато получите вселена от багри и знания, полагайки основата на собствения си вълшебен свят".

Учениците четоха части от "Под игото" - главите "Въстание" (XXV гл.) и "Батареята на Зли дол" (XXVI гл.) . Маратонът на четенето бе посветен на 140-годишнината от избухването на Априлsкото въстание.