Еразъм+ е програма на Европейския съюз, подкрепяща дейности в областта на професионалното образование и сътрудничество, чрез която се насърчава транснационалната мобилност на учители от различни европейски държави.

В периода 12-19 март 2016 г. екип от 11 учители от ПГСУАУ «Атанас Буров», гр.Силистра проведе обучение по международен проект към програмата на тема «Интерактивни практики и иновативни подходи за качествено професионално образование» в гр.Болоня, Италия. Основна обучителна институция - партньор на гимназията по проекта, бе YouNet, която осъществи дейностите по програмата на много високо ниво.

Целта на проекта «Интерактивни практики и иновативни подходи за качествено професионално образование» е подобряване качеството на професионалното образование чрез усвояване на знания и умения за използването на е-обучението в педагогическата практика, както и обогатяване начините на сътрудничество и общуване в часовете. За нейното постигане се осъществи обмен на добри практики между учителите от ПГСУАУ и педагози от италиански професионални гимназии, усъвършенстваха се езиковите и компютърни умения като инструмент за въвеждането на иновативно преподаване и се постави началото на професионално сътрудничество в областта на информационните технологии.

Едноседмичната програма на курса включи посещения в четири училища в гр.Болоня: Институт «Aldini», професионалните училища FOMAL, Pacinotti и Aldrovandi. Обучението бе изцяло с практическа насоченост и обхвана демонстрации на преподаване с интерактивна дъска и електронната платформа MOODLE, посещения на открити уроци, обсъждане на казуси от образователната практика, водене на електронен дневник, запознаване със спецификата на италианското професионално обучение и много други. Обменени бяха добри практики за подготовка на учениците за реализация на трудовия пазар, както и за обучението на деца със специални образователни потребности. По време на работните визити екипът се запозна с възможностите за практическо обучение по направленията химия, икономика, търговия, графичен дизайн и администрация. Силно впечатление направиха изключително ориентираното към практиката и потребностите на региона професионално обучение, богатото оборудване на кабинети за учебна практика, привличането на експерти от бизнеса в часовете по практика, както и високото доверие към учителя като главен обучител на квалифицирани специалисти.

Културните посещения, включени в програмата, дадоха възможност на учителите да опознаят Италия и откъм бит, дух, традиции и култура. Приети навсякъде сърдечно и с внимание, учителите от ПГСУАУ почерпиха ценен опит от италианските си колеги. В края на курса всеки участник получи сертификат за участие и за Europass мобилност, но най-вече стимул за подобряване на своите педагогически умения чрез прилагане на наученото в практиката.