Целта на инициативата е да се провокира екологичното мислене, възпитаване у учениците на любов към природата и да достигнат до извода, че животът на планетата е немислим без вода.

По случай Деня на водата в 8a клас се проведе тематичен час на класа, в който се организира състезание и викторина с въпроси "Какво знам за водата?"

Участниците в състезанието бяха разделени на отбори и отговаряха на въпроси, свързани с водата.

След отборното състезание следва забавна викторина с индивидуални награди.

Във фоайето на гимназията Емил Атанасoв от 10.а клас представи мултимедийна презентация "Водата - извор на живот", която помогна на учениците да разберат посланието на инициативата "Всяка капка си струва".