(Pink Shirt Day)- 24.02.2016(сряда)

"Международен Ден за противопоставяне на тормоза и кибертормоза в училище"

/Anti - Bullying and Anti-Cyber Bullying Day /

"…Moжеш ли да кажеш "Извинявай!",

Ако не случайно си сгрешил?

Можеш ли ти грешки да прощаваш

някой некоректен щом е бил?..." Така на 24 февруари в ПГМТ "Вл. Комаров" през миналата учебна година започна една песен на Татяна Йотова.

А ето как продължи през настоящата учебна година отново на 24 февруари... Утрото започна с призива за ненасилие на учениците от 10А и 11А и техните класни ръководители г- жа Кръстева и г- жа Мичкова. Върху предложения постер пристигащите ученици имаха възможност да напишат своите послания и спокойни и добронамерени се отправиха към учебните кабинети.

По- късно, учениците от УУП и доброволци от 9 A, 11А, 11Б и 12А заедно с

г- жа Кинджакова се включиха активно в казусните ролеви игри"Различният" и "Провокация". По време на играта, влизайки в роли, те се постараха да предложат решения на отделните проблемни казуси, така че в класовете да цари спокойствие и добронамереност. След това зрителите- представители на отделните класове в училище, имаха възможност да чуят посланието за ненасилие в хипотетичен кибердиалог с Космичната Вселенска Станция.

За учениците от УУП и доброволците от различните класове това беше начина да "облекат" розовата фланелка на солидарността с всички онези, които казват "НЕ НА ТОРМОЗА!"

клуб "Ексклузивен репортер"

към УУП, при ПГМТ "Вл. Комаров"