На 27. и 28.11.2015 година с финансовата подкрепа на Училищното настоятелство в ОУ "Иван Вазов" се проведе тренинг-семинар с родители на тема: "Родителска компетентност за управление на детето в училищно среда" с водещ доцент доктор Антонина Кардашева - преподавател в СУ "Климент Охридски", лектор-консултант при МОН.

Водени от образователната си философия на сътрудничество, намерила израз в училищната мисия: "ПОМОГНИ МИ ДА СЕ СПРАВЯ" и в изпълнение на годишния комплексен план, тренинг-семинарът бе иницииран от училищното ръководство.

В работата му взеха участие общо 60 родители на ученици от 1. до 7. клас - представители на отделните паралелки и разделени по възрастови особености на децата им.

Семинарът премина при изключително голям интерес и със завидна активност от страна на родителите.

Александър Кононов,

директор на ОУ "Иван Вазов"