На 26 ноември 2015 година, учениците от Професионална гимназия по производствени технологии "Евлогий Георгиев" гр.Силистра - бъдещи еколози, дизайнери и технолози, проведоха информационна кампания сред свои връстници от Езикова гимназия "Пейо Яворов" и гражданите на гр.Силистра.

Инициативата беше посветена на Европейската седмица за намаляване на отпадъците, която се провежда от 21 до 29 ноември 2015 година.

Организираното събитие бе с образователна цел - да повиши информираността, относно намаляването на отпадъците в ежедневието, разделното им събиране, възможностите за тяхното рециклиране и да насърчи екологичното мислене у подрастващите.

Акцията предизвика огромен интерес от страна на учениците и гражданското общество на гр.Силистра.

Призива на младите еколози, дизайнери и технолози от Професионална гимназия по производствени технологии "Евлогий Георгиев" бе:

"Редуцирай, Рециклирай, Използвай повторно: време е да се действа, и всяко действие е важно!

Изготвили: учениците от 9, 12а и 12б клас

с ръководител: г-жа В.Ангелова