Трима ученици от ПМГ "Св.Климент Охридски" се класираха на трето място в Националното състезание по български език и литература, организирано от Сдружението на учителите филолози(СУФ) "Любословие", и бяха наградени с бронзови грамоти и подаръци от организаторите.

Резултатите са награда и за техните преподаватели.

Наградените са:Ирина Куртева от IXа клас с преподавател г-жа Татяна Христова, Росина Георгиева от Xа клас с преподавател Бистра Кулева, Иван Савов от XIIа клас с преподавател Гинка Миланова.