На 30 и 31.03.2015г ученици от паралелките с разширено изучаване на музика на СОУ "Н. Й. Вапцаров" взеха участие в ОСМИЯ КОНКУРС "ДЕЦАТА НА БЪЛГАРИЯ РИСУВАТ, ПЕЯТ, ТАНЦУВАТ" гр. Шумен. Там в изключително трудна надпревара премериха сили с деца от подобни паралелки от градовете: София, Варна, Шумен, Добрич, Нови пазар, Велики Преслав, Велико Търново, Пазарджик, Търговище, Попово, Провадия и др. В конкурсната надпревара са се включили над 350 деца.

Наградите с които се завърнаха нашите ученици са:

Три първи награди за Илиана Димитрова ІІІа-народно пеене, Нели Димитрова ІVа-тамбура, Данислава Димитрова ІVа-народно пеене;

Втора награда за Искрун Иванов от ХІІб за изпълнение на гайда;

Две трети награди за народно пеене на Виктория Терзиева VІІІа и Ивета Севдалинова VІІа ;

Две поощрителни награди отново за народно пеене на Александра Георгиева ІVа и Яница Калоянова VІа клас

С втора награда в раздел Изобразително изкуство беше отличен Велин Атанасов от V a клас. Поздравления и за техните ръководители Дариела Георгиева, Пламен и Тодор Скорчелиеви!