Малко цвете съм в полето,

аз съм синия синчец,

любя въздуха, небето,

кича полския венец.

С настъпването на пролетта дойде и слънчевият ден, в който ОУ "Иван Вазов", гр. Силистра отпразнува своя училищен празник.

Едно ново, нетрадиционно честване на патронния празник организираха учителите и учениците на 25.03.2015 година: "ВЕСЕЛ ДЕТСКИ КАРНАВАЛ".

Училищният двор се изпълни с веселата гълчава на Вазовци, предрешени като любимите си литературни.

Съчетан със светия християнски празник Благовещение, карнавалът стартира с Вазовото стихотворение "Синчец".

Демонстрацията на костюмите по класове от втори до седми бе съчетана с индивидуални и групови изпълнения на песни, танци, скечове и драматизации.

За веселото настроение допринесоха и елегантните танци на групи по проекта УСПЕХ, както и прекрасното изпълнение "Човекът и светлината" на балетната формация, участвала в тържественото откриване на международната година на светлината в гр. Силистра.

Въодушевлението на всички от забавния карнавал се изля в общоучилищно хоро, на което се вееха пъстроцветните знаменца с образа на Иван Вазов и стихотворението му "Синчец". Знаменца получиха всички ученици и учители с призива:

"Развейте тези знаменца

и с тях да кажем на света:

Ние носим чудна вест -

Вазовци празнуват днес!"