На 21.02.2015г. в Националния исторически музей гр.София се проведе среща на Общонационалния комитет "Васил Левски", който е под патронажа на г-жа Маргарита Попова - Вицепрезидент на Република България. Освен г-жа Попова на срещата присъстваха депутати, артисти, военни, преподаватели от СУ "Св.Климент Охридски".

Ученици от клуб "Васил Левски" при ПМГ "Св.Кл.Охридски" с ръководител г-жа Маргарита Александрова, учител по история и цивилизация, бяха сред официално поканените.

Клубът е вписан в летописната книга на комитета.

Изпълнението на авторското стихотворение "Заловиха Левски" на Иван Савов от 12.а клас спечели овациите на всички присъстващи, както и рисунката на Петър Георгиев от 10.а клас под надслов "Радецки".

Госпожа Попова лично поздрави Иван Савов като му пожела нови успехи по избрания път.

Постави се начало на нововъзраждащо се родолюбие, в което всеки млад човек трябва да "посвещава действията си на отечеството, в служба на отечеството..., работа в името на народната воля".

Изказваме своята благодарност на г-жа Цанова - Председател на Общински комитет "В.Левски" в гр.Силистра, която не жали сили и опит в името на българското.

Благодарим на всички, които помогнаха този проект да се осъществи.